Smågrupper

Vi ønsker at flest mulig skal være med i smågrupper som gir felleskap, rom for modning i våre trosliv og hjelp i livet med Jesus.

En menighet og kirke er mye mer enn gudstjenester man går på. Det er et fellesskap man er med i, bord man sitter rundt, samtaler og mennesker man engasjerer seg i. Derfor har vi det vi kaller smågrupper. Du er alltid velkommen i en smågruppe. Det finnes grupper for kvinner, menn og blandede grupper. Ungene og ungdommene har egne grupper. Gruppene er ulike og møtes på ulike tider og med ulik hyppighet. Felles for dem er ønsket om å være livsnære. Det vil si at det er grupper hvor vi kan ta med oss våre liv slik de er. Noen grupper møtes i hjemmene, andre på Frimisjonen.

Visjonen for disse gruppene er: Mennesker som vokser - Vi ønsker at gruppene skal bidra til vekst som mennesker, både personlig og trosmessig.

Det er til sammen godt og vel 70 personer involvert i våre smågrupper. Opplegget i gruppene er forskjellig. Fra menighetens side er det ikke en fast struktur eller opplegg de skal gjennom. Vi erkjenner at vi som mennesker er forskjellige og at gruppene derfor blir ulike. Det er derfor opp til den enkelte gruppe hvilket studieopplegg de velger. Hver gruppe har en leder og en hjelpeleder. Disse møter regelmessig med pastor for å utvikle arbeidet med husgruppene i menigheten.

De livsnære gruppene betyr mye for mange og vi håper du ønsker å være med i en slik gruppe!

Siste 5 artikler:

Startpunkt

Er du ny i byen? Les hele

Kafégudstjeneste 5. mai

"Sant for deg = sant for meg?" Les hele

Karneval på B-Tweens

Vi skal ha Karneval på B-Tweens, i samhold med... Les hele

Fasteuke

Velkommen til fasteuken! Les hele

Julemarked på Frimisjonen 16.-17. november

Det tradisjonsrike julemarkedet på Frimisjonen... Les hele

Nyhetsarkiv
Følg oss på Facebook
Gi en gave
Misjonskirken Norge
Jakobs hus