Visjon

Visjonen for Frimisjonen er "Med Jesus i sentrum". Vi ønsker at Jesus skal være i sentrum i livene våre og i menigheten, og vi er i sentrum av Tromsø - med Jesus. Vi tror at Frimisjonen eksisterer med en hensikt. Vi vil være en...

Menighet til Guds ære 

Tilbe Gud: Vi ønsker å la oss gripe av Jesus og bygge livene våre på Ham og på det Jesus selv utpekte som det mest sentrale: 

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Du skal elske din neste som deg selv. (Mark 12, 30-31)

Vårt kall er å elske og tilbe Gud, motta hans kjærlighet og å gi hans kjærlighet videre. Jesus utfordret sine venner ti lå søke Guds rike først av alt. Vi vil tilbe Gud alene, sammen i grupper, i gudstjenestefellesskapet, og med livene vi lever. Det å være en del fellesskapet hjelper oss å bevare fokus og vokse i troen.

Menighet til tjeneste

Frimisjonen vil være en menighet med mennesker som av hjertet tjener Jesus med glede utifra gaver og utrustning. Vi vil legge til rette for at medlemmene i stadig større grad oppdager sine nådegaver og tar dem i bruk, gjennom blant annet nådegaveseminar og samtaler. Vi tror at vi med nådegavene skal tjene Gud i menigheten.

Menighet med oppdrag

Jesus har gitt oss i oppdrag å i Hans kraft gå ut i verden og gjøre mennesker til hans disipler. Frimisjonen ønsker å være en sunn og misjonal menighet; leve ut oppdraget vårt på en helhetlig måte. Misjon er ikke først og fremst noe vi gjør, men noe vi er, en livsstil. Det handler om å gi videre en Jesus-begeistring; En smittende tro. Misjonsforbundet har som mål å doble seg fra 2010-2020. Denne visjonen er vi med på! Satsingen heter 2020; doble ikke bare medlemmer i menigheten, men antall ledere, gudstjenestedeltakere, mennesker i livsnære smågrupper, barn i søndagsskolen...

Menighet med fellesskap

Vi tror på det forpliktende fellesskapet. 

... de gav seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. (2. Kor 8,5)

Sentrale ord er tro og tilhørighet. Gud hadde ikke tenkt at en kristen skulle stoppe ved tro. Gud hadde tilhørighet i tankene da han etablerte sin menighet på jord. Bibelen har mye å si om det kristne fellesskapet.

Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Men den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg? (1. Joh 3,16-17)

Menighet som vokser i modenhet

Jesus sier at han er vintreet og vi er grenene. Hvis vi vil bære frukt må vi være i Ham. Gud påvirker oss gjennom sitt ord og bønn. Han utfordrer oss til å stole på ham og til å høre og gjøre etter Hans ord. Han kaller deg til å leve et spennende liv i Hans nærhet, til å bli en del av den historien han skriver. Vi tror modenhet kommer fra fellesskap med Gud. Vi oppmuntrer deg til å sette av tid til å være alene med Gud hver dag. Som menighet ønsker vi å legge til rette for at foreldre kan leve ut troen på en sunn måte hjemme, og være med og bidra til en levende tro hos sine barn. Hjemmet er også en kirke. Det som skjer i menigheten skal bli med helt hjem. Vi har smågrupper for de eldste barna, ungdommer og voksne, som vil legge til rette for vekst og modning. Dette er noe vi ønsker at alle våre medlemmer skal ta del i. Planlagt forpliktende smågruppefellesskap utgjør ofte den store forskjellen mellom å være ordets gjører eller bare en glemsom hører. Vi ønsker å være og å gjøre disipler.

Tilknyttet Misjonskirken

Som en misjonskirke deler vi også Misjonskirken Norges visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Les mer om Misjonskirkens visjon her.

Siste 5 artikler:

Kafégudstjeneste 5. mai

"Sant for deg = sant for meg?" Les hele

Karneval på B-Tweens

Vi skal ha KArneval på B-Tweens, i samhold med... Les hele

Fasteuke

Velkommen til fasteuken! Les hele

Julemarked på Frimisjonen 16.-17. november

Det tradisjonsrike julemarkedet på Frimisjonen... Les hele

Samlivskurs 26.-27. oktober 2018

Vanskelig å få tid til den viktigste i en travel... Les hele

Nyhetsarkiv
Følg oss på Facebook
Gi en gave
Misjonskirken Norge
Jakobs hus