Søndagsskolen A-laget

​​​​På Frimisjonen har vi søndagsskolen A-laget for barn fra 4 til 14 år. Barn under 4 år er velkomne i følge med en voksen. I begynnelsen av gudstjenesten er barna sammen med resten av menigheten, og går deretter ned på søndagsskolen.

A-laget bruker opplegget "Sprell levende" fra Søndagsskolen Norge. I opplegget bruker vi ulike formidlingsmetoder som dukketeater, dramatisering, flanellograf og bildefortellinger. Vi samtaler, synger og leker med barna, og noen ganger spiser vi sammen.

De eldste barna har også brukt opplegg fra "Opp-ned" av Sindre Skeie, Kristoffersen, Geit Endre og J.S.Tischendorf og Viggo Klausens "Viggo for tweens".

Lekerom for de minste

Vi har et lekerom på "Øvresalen" for barn i alderen 0-3 år. De voksne kan følge med på gudstjenesten gjennom høyttaler og vindu inn til kirkesalen.

Utejubel

To ganger hvert semester har barna i alderen 9-14 år UTEJUBEL på Charlottenlund. Her kan de benytte fasilitetene som er der, og ta med utstyr som passer sommer eller vinter. Typisk vil det være samling rundt et bål med mulighet for å grille pølser og/eller pinnebrød. Barna kan delta i samtale om bibelteksten som søndagsskolelederen har forberedt.

Supersøndag

En gang hvert semester blir det dekket langbord til alle barna på søndagsskolen. De får servert pølse med brød, popcorn og saft. De lytter til en andakt og får lov til å tegne samtidig. Etterpå blir det lekt leker. På Supersøndag er det nok å gjøre, og vi setter derfor stor pris på hjelp fra de foresatte.

Kontingent

Frimisjonen tar opp en frivillig kontingent på kr 100,- per år for å ha barna med på søndagsskolen. Vi tilbyr også søskenrabatt.

Ellen Merete Drønen
pastor
ellenmeretenos
+47 416 35 666
Tobias Mersland
ung
+47 915 67 367

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone