Bli giver

Vil du gi en gave til arbeidet vårt?


Om du ønsker å være med og gi en gave til menigheten eller støtte arbeidet,
så finnes det ulike måter du kan gjøre det på:

Bankkonto 7878.06.05196

Vipps #76204

Frimisjonens økonomi er et spleiselag som hovedsakelig baserer seg på faste, månedlige givere. Hvis du ønsker å bidra, benytt bankkontonummeret ovenfor, og merk din gave med “Fast givertjeneste” eller “Tiende”. Vi anbefaler å legge inn et fast månedlig trekk i nettbanken.

Man kan få skattefradrag for pengegaver til Frimisjonen. Det totale fradragsbeløpet per giver er fra 2019 økt til kr 50 000,- per giver. Kontakt vår kasserer Espen Sandør hvis du er en ny giver, så registrerer han personnummeret ditt for skattefradrag.

Prosjekter vi støtter

Frimisjonen Tromsø støtter ulike misjonale prosjekter.
Når du gir en gave til menigheten, vil vil du være med å støtte følgende prosjekter:

 


Om du ønsker å gi direkte til et av disse eller andre prosjekter,
kan du gjøre dettepå Misjonskirken Norges hjemmesider.

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone