Visjon og verdier

Om Frimisjonen

Frimisjonen Tromsø er en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge, og deler derfor organisasjonens visjon «Guds barns enhet og menneskers frelse». I tillegg har menigheten en egen visjon som lyder «Med Jesus i sentrum».

 

Med Jesus i sentrum

Vi ønsker at Jesus skal være i sentrum i livene våre og i sentrum av menigheten. Dessuten holder vi til i sentrum av Tromsø - med Jesus.

 

Frimisjonens kulturer

Vi tror at Frimisjonen eksisterer med en hensikt, og ønsker at menigheten skal ha en kultur som er preget av:

INKLUDERING: I møte med menigheten opplever alle å bli sett og tatt imot, og det merkes at vi er et fellesskap som tar vare på hverandre.

HVERDAGSEVANGELISERING: Gjennom å spre Guds godhet og nåde, gjennom bønn, og ved å dele troen vår i hverdagen bidrar vi til at flere kommer til tro på Jesus.

DISIPPELGJØRING: Vi er Jesus-disipler som selv gjør disipler, villige til både å lære og å gi det videre. Gjennom gode relasjoner og livsnære grupper vokser vi i tro og tjeneste.

 

Trosgrunnlag

Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.

Menigheten har sluttet seg til Den apostoliske trosbekjennelse og Lausannepakten.
 

Om Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er en menighetsbevegelse med fokus på misjon. Organisasjonen arbeider på fire kontinenter og er engasjert i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid. Misjonskirken Norges søsterkirker er sterke partnere i det vi satser på i andre land. I tillegg er organisasjonen tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Historien startet i 1884 da Det Norske Misjonsforbund ble stiftet av representanter for frie menigheter og misjonsforeninger. Dette skjedde etter vekkelser på 1850-tallet med presten Gustav A. Lammers. Da ble de første frikirkemenighetene i Norge stiftet, henholdsvis i Skien og Tromsø. Så ivret vekkelsespredikanten Fredrik Franson for en sterkere sammenslutning av frimenighetene og foreningen.

 

Guds barns enhet og menneskers frelse

Misjonskirken Norges visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse». Denne formuleringen har fulgt organisasjonen siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Misjonsiveren som har preget organisasjonen helt fra starten av, har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele de gode nyhetene om Jesus har gitt oss blir en naturlig frukt av denne kjærligheten.

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone