Tjenestegrupper

Livet i menigheten/Tjenestegrupper
Frimisjonen Tromsø drives i all hovedsak av medlemmene og de som går fast i menigheten. Vi har noen ansatte menneskelige ressurser, men er avhengige av frivillige for å få hjulene til å gå rundt. Menigheten er derfor organisert i det vi kaller tjenestegrupper, der hver gruppe har sine faste oppgaver og ansvarsområder.

Vil du være med og tjene Gud i praksis i Frimisjonen? Vi har en rekke ulike tjenestegrupper, for at det skal være lett å finne noe som passer for deg. 

Kontakt meg om tjeneste

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone