Vår historie

Frimisjonen Tromsø ble etablert i 1856 og er landets eldste frimenighet.

Da menigheten ble dannet i 1856 meldte 10 % av byens befolkning seg ut av Statskirken og inn i Frimisjonen, eller ”Den frie apostoliske christelige Meniged i Tromsø”, som det het den gang.

Forsamlingshuset lå på dette tidspunktet i Bispegata 5, men den gamle trebygningen i Bispegata brant ned en sommerdag i 1951. Et nytt og større lokale ble da oppført på nabotomta, med adressen Grønnegata 101. Det nye bygget, der Frimisjonen også holder til i dag, hadde god plass til et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og det er ikke få av byens innbyggere som enten har gått på søndagskole, speider eller ungdomsklubb i disse lokalene.

Dagens bygg er fra 1956 og ble tegnet av den lokale arkitekten Amundsen, og oppført i betong. Lokalene fikk innvendig utsmykking av Tromsøkunstneren Ulf Dreyer i kirkesalen og trappeoppgangen. I 1994 ble bygningen påført utvendig kledning av tre.

I dag teller Frimisjonen omtrent 150 personer i alle aldre og driver et allsidig arbeide med et brennende ønske om å være et raust og inkluderende møtested i Tromsø by. Vi er etablert i sentrum av Tromsø, med Jesus i sentrum.

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone