Smågrupper

En smågruppe er et mindre fellesskap enn en vanlig gudstjeneste, der vanlige mennesker møtes og deler fra sine liv. Du er alltid velkommen til å bli med i en smågruppe!

Gode relasjoner skapes best i små og trygge fellesskap. I en smågruppe møtes man regelmessig for å bli bedre kjent med hverandre og med Jesus. Her kan man dele tro og tvil, og man kan be for og med hverandre.

En menighet skal være så mye mer enn gudstjenester om søndagen. Det skal være nære fellesskap man er med i der man sitter rundt et bord og samtaler med mennesker man engasjerer seg i. Derfor har vi i Frimisjonen det som kalles "smågrupper", som vi ønsker at flest mulig skal være med i. I Frimisjonens smågrupper tilbys et godt og nært felleskap med andre mennesker, rom for modning i våre liv og hjelp i livet med Jesus.

Du er alltid velkommen i en smågruppe. Det finnes grupper for kvinner, menn og blandede grupper. Det finnes også egne grupper for barn og unge. Gruppene er ulike, har ulikt opplegg og møtes på ulike tider og med ulik hyppighet. Noen møtes i hjemmene, andre på Frimisjonen. Felles for dem alle er ønsket om å være livsnære. Det vil si at det er grupper der vi kan ta med oss våre liv slik de er.

Det er til sammen godt og vel 70 personer involvert i våre smågrupper, og opplegget i gruppene er forskjellig. Fra menighetens side er det ikke en fast struktur eller et opplegg som skal følges. Vi som mennesker er forskjellige og gruppene blir derfor ulike. Det er opp til den enkelte gruppe å velge studieopplegg selv. Hver gruppe har en leder og en hjelpeleder. Disse møter regelmessig med pastor for å utvikle arbeidet med smågruppene i menigheten.

De livsnære gruppene betyr mye for mange og bidrar til vekst som mennesker, både personlig og trosmessig. Frimisjonen ønsker å tilby alle en smågruppe som kan bidra til åndelig vekst og trivsel i menigheten og livet for øvrig.

Ta kontakt med vår koordinator dersom du har spørsmål om smågrupper eller ønsker å være med i en gruppe!

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone