Forkynnertjenesten

Forkynnerteamet i Frimisjonen er ansvarlige for undervisningen i gudstjenestene og arrangementene i regi av menigheten.

Vi ønsker at Frimisjonen skal være en menighet «Med Jesus i sentrum» og at menigheten skal preget av inkludering, disippelgjøring og hverdagsevangelisering. For å få dette til må forkynnelsen under gudstjenestene gjenspeile dette, og gi enkeltmennesker i menigheten tro til å møte hverdagen med Kristus i hjertet. Forkynnertjenestens mål er å ivareta dette, og håpet er at Gud gir retning for menigheten og avslører sin vilje for oss. Dette gjør de gjennom å skaffe talere, eller tale selv under gudstjenestene. 

Edvard Kullervo Turpeinen
Edvard Kullervo Turpeinen
eddie turpeinen
+47 466 97 292

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone