Gudstjenestelederteamet

Livet i menigheten/Tjenestegrupper/Gudstjenestelederteamet
Gudstjenestelederguppa består av de som leder gudstjenester på fast basis.

Gudstjenestens mål er å være et feirende fellesskap som inkluderer alle som kommer til gudstjenesten. Også her er visjonen «Med Jesus i sentrum» sentral og vi ønsker at alle skal bli møtt på en eller annen måte i løpet av gudstjenesten. Hver enkelt som kommer kan møtes på ulike måter, enten gjennom musikk, forkynnelse, vitnesbyrd, nattverd bønn, eller noe helt annet. På samme måte som mennesker er ulike i forhold til interesser, erfaringer og personlighet, har de forskjellige behov, trosspråk og lengsler når det gjelder gudstjenesten. Gudstjenestelederne jobber med å kunne legge best mulig til rette for at alle skal bli møtt uten at det skal gå på akkord med budskapet. 

Gudstjenestelederens oppgave er rent praktisk å lage og koordinere programmet og kjøreplan for gudstjenesten han eller hun skal lede. Videre skal de under gudstjenesten følge opp at tidsskjema blir fulgt, og at alle som har en oppgave under gudstjenesten vet hva de skal gjøre og når.  

Siv Katrine Stark
Siv Katrine Stark
siv stark
+47 915 80 507

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone