Kirkevertskapstjenesten

Livet i menigheten/Tjenestegrupper/Kirkevertskapstjenesten
Formålet med kirkevertskapet er å ønske alle som kommer på gudstjeneste i Frimisjonen velkommen!

Vi ønsker at Frimisjonen skal være en inkluderende menighet, og vi ønsker at den enkelte skal føle seg sett og hørt i mengden av alle kirkegjengerne. Nye personer som kommer til kirken vår skal bli hilset velkommen allerede ved inngangsdøren! Vi ønsker at Frimisjonen skal være en menighet for alle – både kirkevante, personer som er søkende om Jesus og personer som ønsker å finne en menighet. 

Bente Ødegård
benteodegard1
+47 918 57 253

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone