Søndagsskoletjenesten

Livet i menigheten/Tjenestegrupper/Søndagsskoletjenesten
”Enhver som tar imot et slikt lite barn som om det skulle vært Meg, tar ikke bare imot Meg, men også min Far som har sendt Meg.” Markus 9, 37

Målet med søndagsskolen er å gjøre barna kjent med Jesus og gjøre dem til disipler for Han på en trygg og forståelig måte. Barna skal få være delaktige, få lov til å undre seg og komme med sine spørsmål. Søndagsskolen A-laget er delt i to grupper. Gruppa for de yngste barna er fra 3 år og til og med 3. klasse og de som går i 4. til 7. klasse er på gruppa for de eldste. De yngste har i 2017 brukt Sprell Levende, fra Søndagsskolen Norge, som undervisningsopplegg, i form av både andakt og sanger. Gruppa for de eldste på jubelgjengen bruker boken ”Opp Ned” som undervisning. Denne tar for seg en bibelhistorie og setter den i relasjon til vår verden i dag.

Inger Nordli Basker
Inger Nordli Basker
kontor
ingernordli
+47 901 84 890
Ellen Merete Drønen
Ellen Merete Drønen
pastor
ellenmeretenos
+47 416 35 666
Tobias Mersland
Tobias Mersland
ung
tob mers
+47 915 67 367

Kontakt oss

Frimisjonen Tromsø
Grønnegata 101
9008 TROMSØ 

Org. nr. 971 402 040

 

Feil på siden?Powered by Cornerstone